Гарантія на продукцію

        Ми впевнені в якості своєї продукції, а тому, на виготовлені нами кліше печаток, штампів, факсиміле, екслібрисів, штампів-візиток ми надаємо 100% гарантію терміном 1 рік, та зобов'язуємось безкоштовно виготовити ідентичне нове кліше в разі втрачення його природних властивостей, чи окремих елементів, або залишення неякісного відбитку, (при умові дотримання правил користування продукцією).

     Гарантія на всі оснащення, датери, нумератори, самонаборні штампи і печатки, а також штемпельні подушки надається представниками цих фірм в Україні (ТРОДАТКОЛОПШАЙНІ), при умові дотримання правил користування продукцією.

           Продукція вказаних фірм сертифікована в Україні, та  у нас є всі копії відповідних сертифікатів.